გოგონები ინდოეთში რისკის ქვეშ- სოფლებში მთელს მსოფლიოში

გთხოვთ გადავარჩინოთ გოგონას ცხოვრება გთხოვთ, ნათლიაა გოგონას ცხოვრება ინდოეთში არ არის ძალიან ღირებული. კანონის თანახმად, ეს არის ოჯახი, მიუხედავად იმისა, რომ თანაბარ პირობებში. მაგრამ რეალობა გოგონებისთვის ღარიბი ოჯახები არის სრულიად განსხვავებული. ინდოეთში არის სამიზნე საქართველოს ბავშვთა სოფელი მუშაობა. ჩვენი ვალდებულება, რომ იყოს ახლოს ბავშვებზე დღეს, არსებობს სოფლებში ინდოეთში, სადაც ბევრი სოციალური პროექტები წარმოიშვა. ისევე, როგორც მისი დედა, რომელმაც მეორედ გათხოვდა, მას მიტოვებული მისი ქალიშვილები