«გაცნობის საიტი ინდოეთში»ელექტრონული კომუნიკაციის საიტზე

იმის გამო, რომ დიდი რაოდენობის კანდიდატების რეგისტრაცია ახალი კითხვარები ხშირად შეზღუდულია შემთხვევაში დისბალანსი მამრობითი და მდედრობითი პროფილები, ადმინისტრაციას აქვს უფლება მოითხოვოს რეგისტრაცია ახალი მომხმარებლის ერთი სქესის ერთად შეზღუდული ხელმისაწვდომობა თუ არსებობს ბალანსი მამრობითი და მდედრობითი პროფილები, ადმინისტრაციას აქვს უფლება მიიღოს გარეშე ახალი მომხმარებელი ერთი სქესის ერთად შეზღუდული ხელმისაწვდომობა